آکومولاتور :

آکومولاتور ها یا انباره که در صنایع شناخته شده هستند به عنوان ذخیره سازی سیال تحت فشار بکار میرود . آکومولاتور های هیدرولیک انرژی را برای یک سیسنم هیدرولیک آماده و ذخیره می کنند .

آکومولاتورها در سیستم های هیدرولیک کاربرد های مختلفی دارند که میتوان به موارد مهم زیر اشاره کرد .

 

  • منبع قدرت (ذخیره انرژی)
  • خنثی کننده ضربات یا نوسانات سیال
  • جبران کننده فشار

 

آکومولاتور های هیدرولیک در سه نوع موجود می باشد .

آکومولاتور های بلادری (کیسه ای )

آکومولاتور های دیافراگمی

آکومولاتور های پیستونی

acu3

آکومولاتور پیستونی

acu1

آکومولاتور دیافراگمی

acu2

آکومولاتور های بلادری

تامین و فروش متعلقات یدکی آکومولاتور :

بلادر های آکومولاتور

سوزن های شارژ گاز ازت

کیت های تست و شارژ گاز ازت آکومولاتور

acu4
acu5