شیرهای هیدرولیک :

شیر های هیدرولیک ادواتی هستند که در سیستم های هیدرولیک نقش مهمی دارند و کاربرد آنها ، کنترل جهت سیال – کنترل فشار- کنترل جریان در مدارات هیدرولیک می باشند .

شیر هیدرولیک کنترل جهت :

 

شیر هیدرولیک کنترل جهت یا دایرکشنال ، شیر های کنترل جهت که وظیفه آنها سیال هیدرولیک را در سیستم های هیدرولیک در مسیر های مشخص هدایت میکنند ،وتحریک آنها بصورت برقی – تحریک دستی و یا سیگنال های باد و هیدرولیک می باشد .

شیر های کنترل جریان که در سیستم های هیدرولیک کابرد وسیعی دارند در دو نوع اسپولی و پاپتی ( popet ) بدون نشتی داخلی موجود است .

shir3
shir2
shir1

شیرهیدرولیک کنترل فشار :

شیر های کنترل فشار یا فشار شکن ها ادواتی هستند که جهت کنترل و ایمنی و محدود کردن فشار سیستم های هیدرولیک بکار میروند و با توجه به نیاز سیستم و مدار هیدرولیک انواع مختلفی دارند .

  • شیرتنظیم فشار        Pressure relief
  • شیر کاهنده فشار   Pressure reducing
  • شیر بی بار کننده فشار   Pressure unloading
  • شیر ترتیبی فشار   Pressure sequence
  • شیر متعادل کننده   counter balance

 

شیر های کنترل فشار با عملکرد دستی و برقی و طریقه نصب بصورت بلوکی – مادولار (زیر شیری ) ، بین راهی و کارتریجی موجود است .

shir7
shir6
shir5
shir41

شیر هیدرولیک کنترل جریان:

شیر های کنترل جریان یا فلو کنترل مسئولیت کنترل و تنظیم سیال عبوری در سیستم های هیدرولیک را دارد .

با تنظیم شیر های کنترل جریان میتوان سرعت عملگر های هیدرولیک را کنترل نمود .

فلو کنترل های هیدرولیک با طریقه نصب بلوکی – کارتریجی و مادولار (زیر شیری ) و خطی (بین راهی ) موجود است .

shir11
shir10
shir9
shir8

شیر های هیدرولیک پروپرشنال :

شیر های پروپرشنال یا همان شیر های تناسبی متناسب با ولتاژ ورودی اعمال شده بر روی بوبین شیر عمل می کنند و بدین ترتیب حرکت عملگر ها تحت کنترل قرار می گیرند .

shir13
shir14
shir12