یونیت هیدرولیک که با نام پاورپک یا پاوریونیت در صنعت ما شناخته شده است ، متشکل از مخزن ،پمپ هیدرولیک،الکتروموتور،و شیرهای کنترل فشار-کنترل دبی و کنترل جهت و متعلقات دیگر مانند فیلتر های مکش ،فشار،برگشت و نشان دهنده های چشمی  فشار (مانومتر)و سطح روغن می باشد .یونیت های هیدرولیک متناسب با طراحی و نقشه مدار هیدرولیک بصورت یک مجموعه ساخته می شود.

یونیت هیدرولیک بر اساس درخواست مصرف کننده وعملکرد ماشین الات در پروژه های مختلف با توجه به شرایط آب و هوایی، محیطی و نوع سیال مورد استفاده در ماشین آلات و صنایع مختلف در فشار کاری تا ۴۰۰ bar) ( ساخته می شوند .